Vi finns på Gröndalsvägen 39 i Gröndal.
Observera att ingången ligger på baksidan av huset!